Publikasjoner

Veiledere, bransjenormer, rapporter, analyser og utredninger om personvern.
1 - 25 av 56

Personvern 2015 - tilstand og trender 23.01.2015

Hva har skjedd med personvernets stilling etter Snowdens avsløringer av NSAs massive overvåking i juni i fjor? I årets personvernrapport ser vi på hva som har skjedd i året som har gått og hvilke trender som vil prege vårt personvern i 2015.

Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage 02.07.2014

Datatilsynet har i 2013 og 2014 sett nærmere på bruk og lagring av personopplysninger i skoler og barnehager. De til dels store utfordringene for personvernet er nå beskrevet i en rapport.

Personvernundersøkelsen 2013/2014 17.02.2014

I slutten av november 2013 gjennomførte Datatilsynet en undersøkelse. Hovemålet var å finne ut om folks holdninger til og oppfatninger om personvern.

Årsmelding for 2013 12.02.2014

Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk?

Personvern 2014 – tilstand og trender 27.01.2014

Vi har aldri levd så sporbare liv som vi gjør i dag. Personopplysningene våre deles daglig med en rekke virksomheter. I jobbsammenheng og privat kommuniserer vi hele tiden på nett og via dingser som samler inn informasjon om oss.

Bransjenorm for e-billettering 17.01.2014

Bransjenorm for elektronisk billettering skal bidra til at alle kan reise anonymt med buss, tog og båt.

Personvernkonsekvenser av lovforslag 18.12.2013

Tar departementene hensyn til folks personvern når de utarbeider lover? Og hva er konsekvensene for personvernet etter at regelvelverket har trådt i kraft? Det er noen av spørsmålene som belyses i rapporten om ”Personvernkonsekvenser av lovforslag".

Personvernundersøkelsen 2009 17.10.2013

Folk sier de setter klare grenser for hvilken informasjon de ønsker å dele med hvem. Det viser en personvernundersøkelse om integritet.

Big Data - personvernprinsipper under press 26.09.2013

Big Data viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper.

Internettsveip 2013 19.09.2013

Datatilsynet har sveipet 222 norske og utenlandske nettsider for å finne ut om virksomhetene forteller hvordan de bruker folks personopplysninger. Sveipet viser at 4 av 10 nettsider mangler personvernerklæring.

Personvernundersøkelse fra 2008 10.09.2013

I en personvernundersøkelsen som Datatilsynet gjorde i 2008 ble resondentene blant annet spurt om sine holdninger datalagringsdirektivet.

Norm for inkassobransjen si bruk av personopplysningar 15.08.2013

Inkassoselskap behandlar personopplysningar når dei skal drive inn inkassokrav.

Genetiske undersøkelser og personvernutfordringer 02.05.2013

Omfanget av innsamling og bruk av genetiske opplysninger og biologisk materiale øker. Samtidig blir gentesting enklere og mer tilgjengelig for folk flest. Dette kan skape personvernutfordringer for den enkelte og krever tydeligere regulering.

Automatiserte avgjørelser forutsetter god informasjon 28.02.2013

Når det offentlige foretar automatiske avgjørelser om innbyggerne, må det gis god informasjon om hva som skjer. Det viser en rapport om konsekvensene ved å gjøre slike avgjørelser.

Årsmelding for 2012 12.02.2013

I Datatilsynets årsmelding kan du lese om tendenser og utviklingstrekk på personvernområdet. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med.

Personvern 2013 - tilstand og trender 27.01.2013

Det frigis daglig store mengder personlig informasjon, men hvor blir den av og hvem har tilgang?

Hva vet mobilappen om deg? 29.12.2012

Hvilke personopplysninger henter applikasjonene ut fra mobiltelefonen din – og hva får du vite om dette? Svaret er at mye kan hentes ut, men at du som bruker får vite lite.

En veiledning i bruk av nettskytjenester 18.12.2012

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. Hvis du som privatperson skal bruke denne typen nettbaserte lagringsløsninger, bør du særlig vurdere hvor sikker løsningen er.

En vanlig dag på jobb - arbeidshverdagens elektroniske spor 14.10.2012

Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt? Hvem ser hva?

Årsmelding for 2011 27.02.2012

I Datatilsynets årsmelding for 2011 kan du lese om resultater, utviklingstrekk og trender på personvernområdet.

Utredningsinstruks: Vurdering av personvernkonsekvenser 26.01.2012

Denne veilederen skal bidra til at statlige etater på en god måte kan utrede de personvernmessige konsekvensene av sine forslag.

Bransjenorm for direkte markedsføring 18.01.2012

Federation of Direct MArketing (FEDMA) sin bransjenorm for direkte markedsføring er godkjent av Artikkel 29-gruppen, det rådgivende personvernorganet til EU-kommisjonen.

Identitetstyveri – forebygging, bistand og lovhåndhevelse 17.01.2012

Datatilsynets utredning om hvordan identitetstyveri kan forebygges og hva som kan gjøres for å hjelpe dem som utsettes for slike tyveri.

Tilgangskontroll på arbeidsplassen 17.01.2012

Eit system for tilgangskontroll (adgangskontroll) med lagring av passeringar, er eit overvakingstiltak ovanfor dei tilsette. Det er fleire ting arbeidsgjevaren må gjere før dei kan ta i bruk eit slikt system.

Om personvernombudsordningen 14.01.2012

En kort introduksjon til hva et personvernombud er, hvilke oppgaver ombudet har, hva Datatilsynet tilbyd og hvorfor en virksomhet bør opprette personvernombud og hvordan.

1 - 25 av 56