Lukk

Tips nokon om denne nettsida


Lastar
* Du må skrive inn to gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod ein uventa feil. Prøv på nytt seinare

Melding om behandling av personopplysningar

Når ei verksemd skal behandle personopplysningar, skal dette meldast til Datatilsynet før behandlinga starter. Meldinga er din orientering til Datatilsynet, og krev ikkje godkjenning.

Dersom du skal behandle personopplysningar skal dette meldast til Datatilsynet. Dette gjeld mellom anna ved kameraovervaking. Dersom verksemda di skal behandle sensitive personopplysningar treng verksemda konsesjon. Vi ber deg sjekke om du kan melde frå eller om du treng konsesjon, før du sender melding til oss. Her kan du lese meir om melding og konsesjon.

Registrer melding om behandling av personopplysninger

Kvittering

Når du har sendt meldinga til Datatilsynet, får du ei kvittering på at vi har tatt imot meldinga. Kvitteringa er din dokumentasjon på at du har oppfylt meldeplikta, men det er ikkje ei godkjenning frå Datatilsynet om at behandlinga tilfredstiller lova sine krav. Du må derfor gjere deg kjent med dei krava som gjeld for den behandlinga du skal gjere.

Meldeskjema på papir

Du kan alternativt fylle ut og sende oss meldinga per e-post, faks eller brev:

Merk! Dersom verksemda har eige personvernombod skal meldinga leverast til ombodet. Det er laga eigne malar for meldingar som skal til personvernombodet.