Personvernrapporter

Personvernrapporten 2010 03.05.2010

Hvordan blir fremtiden for personvernet - og hvordan har de store personvernutfordringene i 2010 vokst frem? Datalagringsdirektivet har skapt mer debatt enn noe annet EU-direktiv noen gang har gjort. Og hvorfor er det spesielt ungdommer som ikke vil ha disse reglene til Norge?

Personvernrapporten 2009 01.05.2009

Det er lett å få inntrykk av at alle barrierer som beskytter det private har blitt flyttet de siste årene. Det kan se ut til at det normale nå er å dele det meste villig vekk med de aller fleste.

Personvernrapporten 2008 01.05.2008

"Personvernrapporten 2008 - hva er vi redde for?" inneholder blant annet funn fra en personvernundersøkelse. Den ser også på personvern i pressituasjoner, personvern og offentlighet, id-tyveri og datalagringsdirektivet.

Personvernrapporten 2007 17.04.2007

Lagringen av opplysninger om enkeltmennesker blir stadig mer omfattende. Dataene slettes sjelden. Gruppen av personer med tilgang til store databaser vokser. Blir vi for ”gjennomsiktige”, eller har vi fortsatt muligheten til å være i fred dersom vi ønsker det?

Personvernrapporten 2006 24.04.2006

Når vi i dagens samfunn legger igjen mengder med spor i alle mulige sammenhenger utfordres prinsippet om anonymitet. Er tapt anonymitet prisen vi må betale for digitale løsninger? - Og hva er egentlig personvern?

Personvernrapporten 2005 06.04.2005

Blir vi tryggere med overvåkingskameraer? Hvordan blir man kvitt uønsket informasjon om seg selv på Internett? Og har arbeidsgiveren rett til å få vite alt om en? I tillegg stiller Advokatforeningens leder spørsmålet: Er rettssikkerheten på vikende front? Disse og flere spørsmål blir tatt opp i Personvernrapporten 2005.

Personvernrapporten 2004 17.03.2005

Er du klar over hvor mange spor du legger igjen etter deg i trafikken? Og hvor mye vet bredbåndleverandøren om dine Internett-vaner? Og hva mener filmregissør Harald Zwart om amming og personvern i USA? Dette finner du mer om i personvernrapporten.