Lukk

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere

Publisering av bilder på nett

Når du skal publisere bilder eller film på Internett, må du forholde deg til både personopplysningsloven og åndsverkloven.

Hvis det oppstår en konflikt er det den som har publisert bildene eller filmen som må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig er gitt.

Portrettbilder

Skal du publisere portrettbilder på nett må du alltid ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres. Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer.

Klassebilder er også definert som portrettbilder siden det er personene som er hovedmotivet. Hvis en skole ønsker å publisere klassebilder på sine hjemmesider, kan dette bare gjøres dersom det er innhentet et godkjent samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom elevene er under 15 år.

Samtykke skal hentes inn før offentliggjøringen. Publiserer du familiebilder eller festbilder av omgangskretsen må du derfor alltid ha samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene. Dette gjelder selvsagt uansett om bildene publiseres på en hjemmeside, på en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider.

Situasjonsbilder

Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog eller hendelser som har allmenn interesse.

Når det gjelder bilder av krenkende situasjoner eller mer spesielle anledninger, for eksempel der man ser ventende på et legekontor eller peroner i et badeanlegg eller på en strand, bør disse normalt ikke publiseres på Internett uten samtykke. I slike sammenhenger vil interesseavveiingen fort falle ut til fordel for den avbildedes interesse.

Det kan av og til være vanskelig å avgjøre hva som er et situasjonsbilde og ikke portrettbilde, og om situasjonen kan være krenkende for noen. Som hovedregel bør man derfor be om samtykke dersom bildene eller filmen skal offentliggjøres.

Spesielt om barn og unge

Det er likevel viktig at voksne viser varsomhet ved publisering av bilder av barn på nett siden barna selv ikke har noen medbestemmelsesrett. Det er de foresatte som tar avgjørelsen selv om publiseringen gjelder barnet. Når skoler, barnehager, organisasjoner eller lignende ønsker å legge bilder på nett, må de foresatte gis anledning til å reflektere over om de virkelig ønsker at bilder og andre personopplysninger om eget barn skal være tilgjengelig over nettet. Les mer om dette i vår veileder om bilder av barn på nett.

En publisering på skolens hjemmesider eller andre nettsider må derfor omtales spesielt i samtykkeskjemaet skolene deler ut til de foresatte. Det er essensielt at de foresatte gis god nok informasjon før de blir bedt om å gi samtykke til fotografering og eventuell publisering - med eller uten fullt navn - på Internett. I den forbindelse bør det også tas med informasjon om at de foresatte til enhver tid har anledning til trekke dette samtykket tilbake.