Hopp til hovudinnhald

Tips nokon om denne nettsida


Lastar
* Du må skrive inn to gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod ein uventa feil. Prøv på nytt seinare
Lukk

Sikker handtering av passord

Nøkkel og tastatur
Passord er ein unik og personleg nøkkel til ei teneste, ei nettside eller eit brukarforum. Både verksemder og brukarar må vere varsomme så ikkje passord kjem på avvegar.

Sjekkliste for verksemder

Verksemder som tilbyr tenester som krev passord må handtere desse som ein del av systemet dei har for informasjonstryggleik. Verksemda må sørgje for følgjande:

 • Passord og brukarnamn skal ikkje liggje ope i kundesystema, og ikkje vere tilgjengelege for dei tilsette. Dette kan gjerast ved å kryptere passorda.
 • Ha skriftlege rutinar for sikring og eventuell handtering av passord i systema til verksemda.
 • Tilby lett tilgjengeleg informasjon til kunden om korleis verksemda sikrar passordet til kundane, om korleis nye blir sende ut, og/eller om korleis kunden har høve til å endre passord.

Sjekkliste privatpersonar

Som kunde og brukar bør du velje eit passord som

 • er unikt for kvar teneste eller brukarforum du nyttar
 • er lett å huske for deg og vanskeleg å gjette for andre
 • består av minimum sju teikn, helst både tal og bokstavar og gjerne også spesialteikn (for eksempel !”#¤)

Du bør også huske på følgjande:

 • Ikkje vel "automatisk huske passord" i programmet eller nettlesaren.
 • Ikkje bruk e-postkontoar og nettprofilar som lagringsstad for privat informasjon.
 • Ikkje gi bort brukarnamnet eller passordet til andre, anten det er til venner eller netttenester som ber om det.
 • Bruk tryggingsløysingane i nettenestene du bruker slik at du kan be om å få tilsendt nytt passord dersom du gløymer det.
 • Dersom du blir beden om å skrive eit kontrollspørsmål, må du huske at svaret må vere noko berre du veit.
Til toppen