2010

Tilsynsrapporter for kontroller utført i 2010 (listen er ikke uttømmende).

Folkehelseinstituttet må slette DNA-info 24.06.2013

Personvernnemnda støtter Datatilsynet si vurdering om at Folkehelseinstituttet må slette DNA-informasjon som dei ikkje har heimel til å lagre.

SUSS må slette personopplysninger 07.01.2013

Klagen fra Senteret for ungdomshelse, samliv og seksualitet (”SUSS”) vant ikke frem i Personvernnemnda. De må nå slette eller anonymisere personopplysninger om brukerne sine.

SUSS sin lagring av henvendelser avgjøres av Personvernnemnda 09.07.2012

I januar fikk Senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet (SUSS) pålegg fra Datatilsynet om å slette personopplysninger som er innhentet i forbindelse med deres veiledningstjeneste. Vedtaket ble påklaget og saken er nå oversendt til Personvernnemnda.

KRIPOS si handsaming av personopplysningar 24.05.2012

Datatilsynet gjennomførte i 2010 kontroll hjå KRIPOS. Temaet for kontrollen var Politiets handsaming av personopplysningar i samband med Schengen informasjonssystem (SIS).

Tafjord Markeds AS 09.05.2012

Endelige rapporter fra Datatilsynets kontroll hos virksomheten i mars 2010.

St Olavs hospital HF sitt kvalitetsregister 04.05.2012

Datatilsynet gjennomførte i oktober 2010 kontroll med kvalitetsregistre ved St. Olavs hospital HF

Fjell kommunes informasjonssikkerhet og internkontroll 17.04.2012

Endelig kontrollrapport fra Datatilsynets kontroll hos kommuen i november 2010.

NetCom AS sin utlevering av personopplysninger 29.02.2012

Datatilsynets vedtak etter kontroll hos NetCom i mars 2010.

SUSS-telefonen 08.02.2012

Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med informasjonssikkerhet og internkontroll.

Forsvarets høgskole 08.02.2012

Datatilsynet gjennomførte kontrollen etter å ha mottatt opplysninger om bruk av personopplysninger som var samlet inn i seleksjonsprosesser ved Forsvarets Høgskole og senere behandlet ved Universitetet.

Kontroller hos Folkehelseinstituttet (FHI) 08.02.2012

Datatilsynet gjennomførte kontroller hos Folkehelseinstituttet i perioden 4. mars til 10. mars. Kontrollene var en oppfølging av en sentral part innen helseforvaltning og helseforskning etter innføringen av den nye helseforskningsloven.

Ulovlig forskning ved Rettsmedisinsk institutt (RMI) 14.04.2011

Under et tilsyn hos Rettsmedisinsk institutt november 2010 avdekket Datatilsynet at en medisinstudent hos RMI har behandlet sensitive personopplysninger som en del av sin hovedoppgave.

Gebyr for skjult overvåking 23.02.2011

Datatilsynet har pålagt United Bakeries å betale et overtredelsesgebyr på 40 000,- etter å ha drevet skjult overvåking av sine ansatte.

Ikke enig om intern kryptering av helseregistre 02.06.2010

Helse- og omsorgsdepartementet mener helseregistrene allerede tilfredsstiller kravet om intern kryptering. Datatilsynet er ikke enig, og har begrunnet sitt syn i et brev til departementet.

Personvernnemnda om lagring av passeringsdata 21.04.2010

Klage på Datatilsynets pålegg om sletting av passeringsdata.

Nettstad må endre brukarvilkår 21.01.2010

Datatilsynet varsla nettstaden www.iam.no om at dei må endre brukarvilkåra sine, sikre at reserverte og hemmelege telefonnummer ikkje dukkar opp, samt avvikle lagring av IP-adresser.

Utilfredstillende behandling av opplysninger om utflyttede barnehjemsbarn 18.01.2010

Personer som har bodd ved barnevernsinstitusjon kan letes frem av ansatte i lang tid etter at de flytter ut. – Svært uheldig, mener Datatilsynet.

Etterforsking som helsehjelp – fryktar for rettstryggleiken 15.01.2010

Tilbodet om gransking av dødsstaden til småborn som døyr plutseleg og uventa er etablert, og samstundes definert utanfor Datatilsynet sitt tilsynsområde.

Ber om utgreiing frå Experian om kundeklassifisering 11.01.2010

Datatilsynet meiner Experian si kartteneste der norske husstandar klassifiserast ut i frå mellom anna yrke, inntekt og sivilstatus, er noko problematisk.