Hopp til hovedinnhold

Planer og strategier

Planer og strategier for Datatilsynets virksomhet.

Datatilsynets strategi 2011-2016 06.12.2011

Datatilsynet - i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet.

Digitaliseringsstrategi - personvern i digitalseringen av offentlig sektor 09.09.2013

Regjeringens digitalisering av offentlig sektor vil påvirke innbyggernes personvern. Datatilsynet presenterer derfor en strategi som foreslår løsninger som kan sikre innbyggernes digitale personvern.

Helsestrategi - godt personvern i helsesektoren 14.08.2012

Datatilsynet prioriterer helsesektoren i sitt arbeid for å bidra til at viktige personvernprinsipper etterleves. Strategien viser hvilke satsingssområder Datatilsynet har.

Internasjonal strategi - Datatilsynets internasjonale engasjement 14.08.2012

Datatilsynet skal være aktiv på den internasjonale arenaen. Strategien viser hvordan vi skal påvirke utviklingen og få kjennskap til endringer og utviklingstrekk.

Justisstrategi - bedre personvern i justissektoren 27.08.2012

Personvernet virker som en rettsverngaranti innen justissektoren, siden den setter grenser for statens maktbruk overfor dens borgere.

Personvern – utsikter og utfordringar 18.12.2012

Stortingsmeldingen om personvern uttrykker regjeringens overordnede mål i personvernarbeidet.

Til toppen