Lukk

Tips nokon om denne nettsida


Lastar
* Du må skrive inn to gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod ein uventa feil. Prøv på nytt seinare

Klage på Datatilsynets vedtak

Du har rett til å klage på vedtak som Datatilsynet gjer. Dersom du sender oss ei klage, vil vi vurdere saka på nytt.

Du vil enten få medhald, ellers så sender vi saka til Personvernnemnda som er klageinstans.

Klagefrist

Klagefristen er tre uker frå den dagen brevet kom fram. Du kan søkje om å få lengre klagefrist. Då må du nemne grunnen til at du ønskjer det.

Du kan krevje grunngjeving

Dersom du meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan du krevje ei slik grunngjeving. Dette må du gjere før klagefristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen du får grunngjevinga.

Innhaldet i klaga

I klaga du sender oss ber vi deg om å skrive:

  • kva for eit vedtak du klager på
  • årsaka til at du klager
  • den eller dei endringar du ønskjer
  • eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av klage

Huks å skrive under på klaga.

Retten til å klage på vedtak er definert i personopplysningslova § 42 fjerde ledd og forvaltningslova §28.