Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

EU-kommisjonen foreslår ny personvernlovgivning

EU-kommisjonen la i dag frem et forslag til ny personvernlovgivning. Som EØS-land vil dette også gjelde for Norge. Datatilsynet oppfordrer regjeringen til å delta aktivt i høringsarbeidet, og ikke vente med å engasjere seg til regelverket er vedtatt.

Den norske personopplysningsloven bygger på EUs personverndirektiv fra 1995. Det er mye som har skjedd siden den gang, ikke minst med tanke på teknologiutviklingen. Datatilsynet er derfor positivt innstilt til at man nå får en oppdatert lovgivning som er tilpasset den digitale tiden vi lever i med blant annet sosiale medier, smarttelefoner og nettsky, sier Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon. 

Dersom forslaget fra kommisjonen blir vedtatt må alle aktører som behandler opplysninger om personer lokalisert i Europa forholde seg til det nye regelverket.

- I dag er det flere store aktører på nett som ikke vil forholde seg til europeisk lovgivning, til tross for at de tilbyr tjenester i Europa. I møte med disse selskapene vil forslaget fra kommisjonen styrke rettighetene til norske borgere, sier Thon.

Eiendomsrett til egne opplysninger

Selv om Datatilsynet ikke har satt seg inn detaljene i kommisjonens forslag, mener Thon at noen av de overordnede punktene er god lesing for personvernet.

- Det er bra at forslaget så sterkt understreker borgernes eiendomsrett til egne personopplysninger. Det innbærer blant annet at borgerne sikres retten til å få slettet egne opplysninger fra nettet, selv om man en gang har samtykket til publisering av opplysninger om en selv.

Forslaget gir også borgeren rett til å flytte opplysninger fra en nettjeneste til en annen, såkalt dataportabilitet.

- Jeg tror at dersom man gir borgeren rett til å flytte egne personopplysninger fra ett sosialt nettsamfunn til et annet, vil det skape en dynamikk i markedet som vil være bra for personvernet. Da behøver man ikke lenger være lojale mot et nettsamfunn som har dårlig personvernpraksis, sier Thon.

Datatilsynet er også tilfreds med at forslaget fra kommisjonen nevner innebygget personvern som et viktig element i personvernet.

- Å tenke personvern i alle ledd blir utrolig viktig i fremtiden, sier Thon.

Norge må påvirke

At kommisjonen har lagt frem et forslag til en personvernforordning, og ikke et direktiv, mener Datatilsynet er av svært stor betydning.

- Mens dagens personverndirektiv gir rom for nasjonale tilpasninger, vil en forordning måtte implementeres mer eller mindre uendret. Derfor er det viktig at Norge engasjerer seg i det høringsarbeidet som starter nå. Det nytter ikke å komme om noen år og si at den nye personvernlovgivningen ikke ble så bra som vi hadde håpet. Toget går nå, sier Thon.

Les mer:

Eu-kommisjonens nettside om reformen

EU-kommisjonens forslag til personvernforordning

EU-kommisjonens nettside om personvern

Pressemelding fra Artikkel 29

Til toppen