Nyheter

1 - 20 av 162
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste Neste 

Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage 02.07.2014

Datatilsynet har i 2013 og 2014 sett nærmere på bruk og lagring av personopplysninger i skoler og barnehager. De til dels store utfordringene for personvernet er nå beskrevet i en rapport.

Politiregisterloven trer i kraft 1. juli 26.06.2014

1. juli innføres Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven). Loven skal bidra til at informasjon ikke kommer på avveier, samtidig som korrekt og kvalitetssikret informasjon skal være tilgjengelig for politiet.

Holdninger til kameraovervåking 16.06.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en undersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i delrapporter. Her kan du lese delrapport 6: "Kameraovervåking - Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi.

Personvern er ikke alltid det viktigste 13.06.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 8: "Personvern og andre hensyn - Respondentenes svar på påstander og utsagn om personvern".

Teletopiagruppen fikk medhold i Personvernnemnda 12.06.2014

Personvernnemnda har gitt Teletopiagruppen medhold i en klage på Datatilsynet sitt vedtak når det gjelder adgangen til å gjøre skjulte lydopptak. Nemnda kom også til at kameraovervåking via fjerntilgang i et maskinrom var tillatt.

Forbrukere er åpne for å ta i bruk ny teknologi 11.06.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 7: "Interesse for nye tjenester og ny teknologi".

Søkemotorer har indekseringsansvar 06.06.2014

EU-domstolen har kommet med en avgjørelse som styrker retten til å blir glemt. Dommen gir enkeltpersoner rett til å be søkemotorer om at enkelte opplysninger ikke dukker opp i deres søkeresultat. De som ikke får medhold kan klage til Datatilsynet.

Retten til å være anonym 06.06.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 5: "Retten til å være anonym."

Lettere å overføre personopplysninger til utlandet 05.06.2014

Det er innført nye regler i personopplysningsforskriften om overføring av personopplysninger til utlandet.

Lånekassen må utvise varsomhet ved automatisering 04.06.2014

Lånekassen ønsker å innhente flere av opplysningene de trenger fra andre offentlige organer elektronisk. Vi må vise varsomhet når vi lager slike løsninger, fordi slik automatisering innebærer en fare for passivisering av borgerne, mener Datatilsynet.

Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? 20.05.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 5: "Retten til å være anonym".

Datatilsynet i høring om pasientjournalloven og helseregisterloven i Stortinget 19.05.2014

Datatilsynet anbefaler at lovgiver gir en klarere ramme for fullmaktene forvaltningen gis for å behandle pasienters sensitive helseopplysninger.

Datatilsynet deltar på internasjonal personvernsjekk av apper 11.05.2014

Tredje uka i mai skal vi sammen med 26 andre land kartlegge personvernet i apper. Dette er andre året vi er med på et internasjonalt prosjekt kalt ”Internet Sweep Day”.

Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (høringsuttalelse) 08.05.2014

Datatilsynet understreker i sin høringsuttalelse at det er viktig at at historisk pasientmateriale oppbevares på en forsvarlig måte.

Dubestemmer.no i ny drakt 07.05.2014

Personvern er en grunnleggende rettighet. Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Og hva med foreldrene?

Forslag om naudmeldingssentral for eCall i Noreg (høyringsfråsegn) 05.05.2014

Datatilsynet er kritisk til at vegtrafikksentralane til Statens Vegvesen skal ta imot kommunikasjon frå eCall-systemet. Tilsynet meiner naudmeldingane heller bør gå til alarmsentralane.

Stavanger universitetssjukehus, Aleris og Curato følger opp etter avvikende behandling av personopplysninger 02.05.2014

Mange mottar i disse dager brev fra Stavanger universitetssjukehus, Aleris og Curato Røntgen om at personopplysningene deres har vært utlevert til GE Healthcare Systems i USA.

Kontroll med formaliserte arbeidsfellesskap 23.04.2014

Hausten 2012 tredde forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap i kraft. For å sjå om forskrifta har hatt nokon effekt, kontrollerte vi seinhausten 2013 seks helsesenter som blir drivne som arbeidsfellesskap.

DLD: Nå må den norske loven gjennomgås 08.04.2014

EU-domstolen har kjent datalagringsdirektivet (DLD) ugyldig. Dermed plikter ikke lenger Norge å innføre det.

1 - 20 av 162
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste Neste