Nyheter

1 - 20 av 176
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste Neste 

Smart strømmåling går på personvernet løs 16.10.2014

Den planlagte registreringen av strømforbruk er unødvendig omfattende og detaljert, og bruk av fødselsnummer kan heve terskelen for å bytte strømleverandør.

Vil bruke fingeravtrykk for å slippe betjening 07.10.2014

Kravet om betjente solarier kan forsvinne dersom bransjen får bruke fingeravtrykk for å håndheve aldersgrensen.

Problematisk med høyere aldersgrense for familieetablering 07.10.2014

Forslaget er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, og bør ikke videreføres.

Ulovlig e-postinnsyn er et økende problem i arbeidslivet 01.10.2014

Flere arbeidsgivere må ut med 75.000 kroner i overtredelsesgebyr for å ha kikket ansatte for tett i kortene.

Stadig flere har spørsmål om kameraovervåking 01.10.2014

Et økende antall privatpersoner som lurer på om naboens kamera er lovlig oppsatt tar kontakt med Datatilsynet.

Har registrert journalisters personopplysninger ulovlig 19.09.2014

Etterretningsbataljonen Nord-Norge er ilagt et gebyr på 75.000 kroner for å ha registrert ni norske journalisters personopplysninger.

Må kunne betale med kontanter 19.09.2014

Muligheten for anonym betaling er ikke godt nok ivaretatt i forslaget til nye parkeringsregler.

De store får gleden av stordata 16.09.2014

Det er de store selskapene som realiserer den kolossale økonomiske verdien som ligger i innsamling og analyse av personopplysninger («big data»), ikke den enkelte av oss.

Kredittsjekket ekskjæreste 10.09.2014

En ansatt brukte firmaets konto hos et kredittvurderingsselskap til å bestille kredittvurdering av en tidligere kjæreste.

75 000 kr i gebyr til Pixima AS 28.08.2014

Pixima løser pumpestikksaker, det vil si at noen fyller bensin uten å betale for seg. Virksomheten har nå fått gebyr blant annet fordi de har brukt personopplysninger til andre formål enn avtalt med oppdragsgiverne.

Godkjenner elektronisk kredittsjekk 27.08.2014

Kunder som handler på nett kan nå få beskjed om at de er kredittvurdert på SMS eller e-post.

Grønt lys for passlagring 15.08.2014

Datatilsynet godkjenner DNBs ønske om å scanne og lagre kopier av pass. Tilsynet vurderer det slik at informasjon i pass ikke faller inn under lovens definisjon av sensitive opplysninger.

Stadig mer sporing av mobiltelefoner 07.08.2014

På flyplassen i Helsinki planlegger man nå å spore alle reisende fra de ankommer flyplassen, gjennom innsjekking og butikker til de sitter på flyet.

Falske kontaktopplysningstjenester 04.08.2014

Datatilsynet har mottatt flere henvendelser om nettsteder som ved første øyekast ser ut som kontaktopplysningstjenester. Tar man en nærmere kikk på sidene, ser man at informasjonen som oppgis om dem man får treff på ved søk, er feil.

Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage 02.07.2014

Datatilsynet har i 2013 og 2014 sett nærmere på bruk og lagring av personopplysninger i skoler og barnehager. De til dels store utfordringene for personvernet er nå beskrevet i en rapport.

Politiregisterloven trer i kraft 1. juli 26.06.2014

1. juli innføres Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven). Loven skal bidra til at informasjon ikke kommer på avveier, samtidig som korrekt og kvalitetssikret informasjon skal være tilgjengelig for politiet.

Holdninger til kameraovervåking 16.06.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en undersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i delrapporter. Her kan du lese delrapport 6: "Kameraovervåking - Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi.

Personvern er ikke alltid det viktigste 13.06.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 8: "Personvern og andre hensyn - Respondentenes svar på påstander og utsagn om personvern".

Teletopiagruppen fikk medhold i Personvernnemnda 12.06.2014

Personvernnemnda har gitt Teletopiagruppen medhold i en klage på Datatilsynet sitt vedtak når det gjelder adgangen til å gjøre skjulte lydopptak. Nemnda kom også til at kameraovervåking via fjerntilgang i et maskinrom var tillatt.

Forbrukere er åpne for å ta i bruk ny teknologi 11.06.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 7: "Interesse for nye tjenester og ny teknologi".

1 - 20 av 176
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste Neste