Nyheter

1 - 20 av 142
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste Neste 

DLD: Nå må den norske loven gjennomgås 08.04.2014

EU-domstolen har kjent datalagringsdirektivet (DLD) ugyldig. Dermed plikter ikke lenger Norge å innføre det.

Dronar – kva er lov? 04.04.2014

Eit ubemanna luftfartøy, på folkemunne ein drone, heiter eigentleg Remotely Piloted Aircraft systems. Det kan vere eit fjernstyrt helikopter eller fly, og veier frå nokre få gram til fleire kilo. Her forklarer vi kva reglar som gjeld for bruk av dronar.

Innstramminger i reglene om offentlige skattelister 03.04.2014

Finansdepartementet vil gi skatteytere rett til informasjon om hvem som har søkt i deres skatteopplysninger. Datatilsynet støtter departementets forslag.

Hvilke personopplysninger er viktige å beskytte? 01.04.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 4: "Hvilke personopplysninger er viktige å beskytte?"

Kontroll viste to departement som er flinke med informasjonssikkerheit 31.03.2014

Datatilsynet var i november 2013 på kontroll hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og hos Kunnskapsdepartementet. Begge har gode rutinar for behandling av personopplysningar, og informasjonssikring og internkontroll er på plass.

Gjensidige har fått nok et gebyr 21.03.2014

Datatilsynet har behandlet en klage fra en enkeltperson, og har kommet til at Gjensidige forsikring må betale 600 000 kroner i overtredelsesgebyr for brudd på personopplysningsloven.

Følgjer opp logging i Reseptformidlaren 18.03.2014

I desember 2013 kontrollerte Datatilsynet Helsedirektoratets oppfølging av Reseptformidlaren. Vi oppdaga at Helsedirektoratet ikkje følgjer opp oppslag som ikkje fører til utlevering. Direktoratet har no sett i verk tiltak for å følgje dette opp.

Hva er folk bekymret for, og har de kontroll over egne opplysninger? 12.03.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 1: "Full kontroll?"

Høy tillit til behandling av personopplysninger 12.03.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 2: "Varierende grad av tillit".

Benytter folk sine personvernrettigheter? 12.03.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 3: "Benytter du dine rettigheter?".

Kameraovervaking av post i butikk 28.02.2014

I oktober 2012 kontrollerte Datatilsynet kameraovervaking av post i butikk. Kontrollen var hos Rimi Semsbyen. Datatilsynet fatta vedtak om at opptaka skal slettast etter sju dagar. ICA er ueinig i dette, og saka skal no behandlas i personvernnemnda.

Verdipapirforetakenes plikt til lydopptak kan bli utvidet 21.02.2014

Forsikringsselskaper og banker kan bli pålagt å gjøre lydopptak av telefonsamtaler når de gir råd om eller selger alternative spareprodukter. Datatilsynet mener det må settes en maksgrense på hvor lenge opptakene skal lagres.

En av fem har spørsmål om personvern i arbeidslivet 12.02.2014

De fleste spørsmålene Datatilsynet får fra publikum, er relatert til arbeidsliv. - Mange opplever registrering og kontrolltiltak i arbeidslivet som umyndiggjørende og ubehagelig, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Bruk av skytjenester i lys av PRISM 05.02.2014

Virksomheter i Norge kan fortsatt bruke skytjenester som innebærer at personopplysninger overføres til bedrifter i USA. Forutsetningen er blant annet at den amerikanske tjenestetilbyderen er sertifisert etter Safe Harbor-prinsippene.

Råd til deg som bruker apper 31.01.2014

Når du bruker ein app på smarttelefonen eller nettbrettet gir du den som er ansvarleg for å behandle opplysningar i appen (den appansvarlege) tilgang til funksjonar som kontaktlista, samtaleloggen, kameraet, sensorar og liknande.

Personvern – tilstand og trender 2014 (seminar 28. januar) 27.01.2014

Teknologirådet og Datatilsynet arrangerte seminar, og la frem rapporten "Personvern 2014 tilstand og trender" på den internasjonale personverndagen 28. januar.

Konsesjonsvilkårene for dopingkontroll er endret 16.01.2014

Konsesjonsvilkårene for gjennomføring av dopingkontroll ved treningssentre ble endret i september 2013. Bakgrunnen er at bruk av dopingmidler ble ulovlig med virkning fra 1. juli samme år.

Helseopplysninger på avveier 09.01.2014

I 2012 ble det kjent at det hadde skjedd en uautorisert uthenting av helseopplysninger fra flere virksomheter til leverandøren GE Healthcare Systems. Personvernnemnda har nå avgjort at virksomhetene har informasjonsplikt overfor de berørte pasientene.

Scan Detect må bedre informasjonssikkerheten 02.01.2014

Etter en kontroll hos det private etterforskningsbyrået AS Scan Detect, har Datatilsynet pålagt selskapet å gjennomføre sikkerhetsrevisjoner og etablere tilfredsstillende rutiner for informasjonssikkerhet.

Har varslet felles nordisk banktilsyn 19.12.2013

Datatilsynet har sammen med Dataombudsmannens byrå i Finland og Datainspektionen i Sverige om tilsyn med bankers registrering av opplysninger om personer de ikke ønsker som kunder. Bankene som er varslet er Nordea, Handelsbanken og den Danske bank.

1 - 20 av 142
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste Neste