Nyheter

1 - 20 av 188
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Neste 

To nye rettleiarar for personvernsarbeidet 28.01.2015

Målet med dei to rettleiarane frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet er å gjere informasjonen om regelverket enklare og betre, og at verksemdene skal ha gode rutinar for handsaming av personvernet.

Svært kritisk til mobilregulerte soner 23.01.2015

Et nytt lovforslag vil kunne gi politiet utvidede muligheter til å bruke falske basestasjoner, og det uten domstolskontroll.

Nye regler for deling av nordmenns helseopplysninger 15.01.2015

Ved årsskiftet fikk vi nytt lovverk for deling av pasientopplysninger gjennom helseregistre og pasientjournaler.

Kritisk til foreslått endring av barnehageloven 14.01.2015

Et av forslagene er å fjerne kravet om samtykke fra foreldrene til bruk av kartleggingsverkøy i barnehagen. Vi mener dette fratar foresatte retten til selv å bestemme om egne barns ferdigheter skal kartlegges.

Generelle samtykker er uheldig ved søknader om adopsjon 16.12.2014

For vide fullmakter kan føre til innsamling av unødvendig mye sensitiv informasjon i forbindelse med adopsjonssøknader.

Lånekassen bør ikke få blankofullmakt 16.12.2014

Bestemmelsen i høringsforslaget vil gi Lånekassen fullmakt til å hente opplysninger det ikke er behov for.

Ber appbutikker om å lenke til personvernerklæring 10.12.2014

Internasjonale personvernmyndigheter ber appbutikkene ta ansvar for at de som laster ned apper får informasjon om appenes innsamling og bruk av personopplysninger.

Kritisk til utvidet tilgang til helseopplysninger 08.12.2014

Departementets forslag til nye regler er for generelt og åpent for skjønnsmessige vurderinger.

Lite gjennomtenkt om heldigitale læringstilbud 21.11.2014

Det er nødvendig med en utredning av personvernkonsekvenser før Kunnskapsdepartementet legger til rette for bruk av heldigitale læringstilbud (MOOC).

- Lydfiler bør ikke utleveres 13.11.2014

Privatpersoner bør kunne få innsyn i AMK-sentralenes lydlogger uten å få selve lydopptaket.

Kontroll hos Den katolske kirke 28.10.2014

Oslo katolske bispedømme har mye å rydde opp i når det gjelder behandling av medlemmenes personopplysninger.

Én har fått medhold i Google-sletting 28.10.2014

Datatilsynet har behandlet de fem første klagene på at Google ikke vil fjerne belastende søketreff fra trefflista.

Kameraopptak på nett 21.10.2014

Datatilsynet har sett flere eksempler på at både privatpersoner og virksomheter publiserer opptak fra kameraovervåking i sosiale medier for å henge ut enkeltpersoner eller "ta" gjerningsmenn. Slik publisering er ulovlig.

Smart strømmåling går på personvernet løs 16.10.2014

Den planlagte registreringen av strømforbruk er unødvendig omfattende og detaljert, og bruk av fødselsnummer kan heve terskelen for å bytte strømleverandør.

Vil bruke fingeravtrykk for å slippe betjening 07.10.2014

Kravet om betjente solarier kan forsvinne dersom bransjen får bruke fingeravtrykk for å håndheve aldersgrensen.

Problematisk med høyere aldersgrense for familieetablering 07.10.2014

Forslaget er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, og bør ikke videreføres.

Ulovlig e-postinnsyn er et økende problem i arbeidslivet 01.10.2014

Flere arbeidsgivere må ut med 75.000 kroner i overtredelsesgebyr for å ha kikket ansatte for tett i kortene.

Stadig flere har spørsmål om kameraovervåking 01.10.2014

Et økende antall privatpersoner som lurer på om naboens kamera er lovlig oppsatt tar kontakt med Datatilsynet.

Har registrert journalisters personopplysninger ulovlig 19.09.2014

Etterretningsbataljonen Nord-Norge er ilagt et gebyr på 75.000 kroner for å ha registrert ni norske journalisters personopplysninger.

Må kunne betale med kontanter 19.09.2014

Muligheten for anonym betaling er ikke godt nok ivaretatt i forslaget til nye parkeringsregler.

1 - 20 av 188
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Neste