Nyheter

1 - 20 av 167
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste Neste 

75 000 kr i gebyr til Pixima AS 28.08.2014

Pixima løser pumpestikksaker, det vil si at noen fyller bensin uten å betale for seg. Virksomheten har nå fått gebyr blant annet fordi de har brukt personopplysninger til andre formål enn avtalt med oppdragsgiverne.

Godkjenner elektronisk kredittsjekk 27.08.2014

Kunder som handler på nett kan nå få beskjed om at de er kredittvurdert på SMS eller e-post.

Grønt lys for passlagring 15.08.2014

Datatilsynet godkjenner DNBs ønske om å scanne og lagre kopier av pass. Tilsynet vurderer det slik at informasjon i pass ikke faller inn under lovens definisjon av sensitive opplysninger.

Stadig mer sporing av mobiltelefoner 07.08.2014

På flyplassen i Helsinki planlegger man nå å spore alle reisende fra de ankommer flyplassen, gjennom innsjekking og butikker til de sitter på flyet.

Falske kontaktopplysningstjenester 04.08.2014

Datatilsynet har mottatt flere henvendelser om nettsteder som ved første øyekast ser ut som kontaktopplysningstjenester. Tar man en nærmere kikk på sidene, ser man at informasjonen som oppgis om dem man får treff på ved søk, er feil.

Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage 02.07.2014

Datatilsynet har i 2013 og 2014 sett nærmere på bruk og lagring av personopplysninger i skoler og barnehager. De til dels store utfordringene for personvernet er nå beskrevet i en rapport.

Politiregisterloven trer i kraft 1. juli 26.06.2014

1. juli innføres Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven). Loven skal bidra til at informasjon ikke kommer på avveier, samtidig som korrekt og kvalitetssikret informasjon skal være tilgjengelig for politiet.

Holdninger til kameraovervåking 16.06.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en undersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i delrapporter. Her kan du lese delrapport 6: "Kameraovervåking - Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi.

Personvern er ikke alltid det viktigste 13.06.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 8: "Personvern og andre hensyn - Respondentenes svar på påstander og utsagn om personvern".

Teletopiagruppen fikk medhold i Personvernnemnda 12.06.2014

Personvernnemnda har gitt Teletopiagruppen medhold i en klage på Datatilsynet sitt vedtak når det gjelder adgangen til å gjøre skjulte lydopptak. Nemnda kom også til at kameraovervåking via fjerntilgang i et maskinrom var tillatt.

Forbrukere er åpne for å ta i bruk ny teknologi 11.06.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 7: "Interesse for nye tjenester og ny teknologi".

Søkemotorer har indekseringsansvar 06.06.2014

EU-domstolen har kommet med en avgjørelse som styrker retten til å blir glemt. Dommen gir enkeltpersoner rett til å be søkemotorer om at enkelte opplysninger ikke dukker opp i deres søkeresultat. De som ikke får medhold kan klage til Datatilsynet.

Retten til å være anonym 06.06.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 5: "Retten til å være anonym."

Lettere å overføre personopplysninger til utlandet 05.06.2014

Det er innført nye regler i personopplysningsforskriften om overføring av personopplysninger til utlandet.

Lånekassen må utvise varsomhet ved automatisering 04.06.2014

Lånekassen ønsker å innhente flere av opplysningene de trenger fra andre offentlige organer elektronisk. Vi må vise varsomhet når vi lager slike løsninger, fordi slik automatisering innebærer en fare for passivisering av borgerne, mener Datatilsynet.

Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? 20.05.2014

I november 2013 gjennomførte Datatilsynet en befolkningsundersøkelse om personvern. Resultatet presenteres i flere delrapporter. Her kan du lese om delrapport 5: "Retten til å være anonym".

Datatilsynet i høring om pasientjournalloven og helseregisterloven i Stortinget 19.05.2014

Datatilsynet anbefaler at lovgiver gir en klarere ramme for fullmaktene forvaltningen gis for å behandle pasienters sensitive helseopplysninger.

Datatilsynet deltar på internasjonal personvernsjekk av apper 11.05.2014

Tredje uka i mai skal vi sammen med 26 andre land kartlegge personvernet i apper. Dette er andre året vi er med på et internasjonalt prosjekt kalt ”Internet Sweep Day”.

Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (høringsuttalelse) 08.05.2014

Datatilsynet understreker i sin høringsuttalelse at det er viktig at historisk pasientmateriale oppbevares på en forsvarlig måte.

1 - 20 av 167
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste Neste